Nadležnost skupštine (Član 42.)

Skupština stambene zajednice:

 1. bira i razrešava upravnika;
 2. donosi odluku o poveravanju poslova upravljanja zgradom, odnosno izboru profesionalnog upravnika;
 3. donosi pravila vlasnika u skladu sa članom 17. stav 2. ovog zakona;
 4. donosi odluku o uzimanju kredita;
 5. određuje visinu mesečnog iznosa koji plaćaju vlasnici posebnih delova za potrebe izvršenja poslova iz nadležnosti stambene zajednice, i to na ime troškova održavanja, troškova za rad organa stambene zajednice i drugih troškova;
 6. donosi program održavanja zajedničkih delova zgrade;
 7. donosi odluku o organizovanju poslova održavanja zgrade, odnosno o poveravanju poslova održavanja zajedničkih delova zgrade;
 8. donosi odluku o preduzimanju radova na zajedničkim delovima zgrade;
 9. donosi odluku o održavanju zemljišta za redovnu upotrebu zgrade;
 10. donosi odluku o fizičko-tehničkom obezbeđenju zgrade i stvari na zemljištu koje služi za redovnu upotrebu zgrade;
 11. donosi odluku o korišćenju zajedničkih delova zgrade izdavanjem njihovih delova trećim licima ili vlasnicima posebnih delova;
 12. donosi odluku o raspolaganju zajedničkim delovima zgrade;
 13. donosi odluku o načinu korišćenja zemljišta koje služi za redovnu upotrebu zgrade;
 14. donosi odluku o unapređenju zajedničkih delova zgrade;
 15. donosi odluku o osiguranju iz člana 48. ovog zakona;
 16. donosi odluku o postavljanju, odnosno ugradnji stvari na zajedničkim delovima zgrade i zemljištu koje služi za redovnu upotrebu zgrade i visini naknade koju plaćaju vlasnici tih stvari;
 17. usvaja izveštaj o radu upravnika, odnosno profesionalnog upravnika, koji posebno sadrži prikaz realizovanih aktivnosti u odnosu na planirane, kao i iskorišćenju sredstava za realizaciju svake od aktivnosti;
 18. donosi odluku o visini naknade za investiciono održavanje zajedničkih delova zgrade i zemljišta koje služi za redovnu upotrebu zgrade;
 19. odlučuje i o drugim pitanjima od značaja za stambenu zajednicu.

Skupština stambene zajednice odlučuje na sednici, ali se odluke mogu donositi i davanjem pisanih izjava van sednice.
O radu skupštine stambene zajednice vodi se zapisnik.